ROI marketing Automation

Hoe bepaal je je marketingbudget?

En hoe verdien je dit terug

Het is een bekende quote voor ondernemers én marketeers: “Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half“. Deze quote van John Wanamaker, die dit rond 1850 al benoemde, is vandaag de dag nog steeds actueel.

Vaak worden er marketingbudgetten vrijgemaakt als het goed gaat met de onderneming en op het moment dat het minder goed gaat wordt er vaak meteen gekort op marketingbudgetten. De voornaamste reden hiervan is waarschijnlijk dat er te weinig inzicht is in wat de bijdrage van marketing is in de omzet en bedrijfsgroei. Dit terwijl marketing juist de motor is achter een effectief sales proces en dus de groei van de onderneming.

Tijd dus om inzicht te geven in de toegevoegde waarde van marketing en bovendien het slimmer omgaan met marketingbudgetten.

Net als andere aspecten in een organisatie dient marketing bij te dragen aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Het nadenken over de ROI (return on investment) is een vereiste om succesvol marketing te bedrijven. Het geeft een duidelijk beeld van je inspanningen, legt punten bloot waar (nog) aan gewerkt moet worden en maakt duidelijk of geld goed besteed wordt.

Niet adhoc, maar doordacht aan de slag gaan met marketing vergt het nadenken over de volgende punten:

 • Helder inzicht in de organisatie, uitdagingen en kansen
 • Formuleren van meetbare en realistische doelstellingen
 • In kaart brengen van de (potentiële) klanten, communicatiefase en verwachtingen
 • Afstemmen van kanalen en heldere communicatie
 • Meten van het marketingproces, kennis aanscherpen en indien nodig bijsturen

Een paar tips die hierbij kunnen helpen:

 • Formuleer SMART verkoop- en marketingdoelstellingen op basis van de bedrijfsdoelstellingen
 • Bepaal wat een klant opbrengt en wat het binnenhalen van een klant mag kosten
 • Stel een overzichtelijke marketingkalender op
 • Stel doelstellingen op die passen bij het medium en hoe het moet bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen
 • Bepaal of een onderdeel resultaat op moet leveren op korte of op lange termijn
 • Stel vooraf vast hoe je dit kunt meten

In veel gevallen is de bijdrage van marketing goed meetbaar. Denk bijvoorbeeld aan resultaten als bereik via social media, het aantal bezoekers op je website of lezers van je content en het aantal gescoorde klanten via een door marketing gegenereerde lead.

Daarnaast draagt marketing natuurlijk bij aan goodwill, maatschappelijke acceptatie, beeldvorming en emotie. Denk aan het investeren in PR, mond-tot-mond reclame, ambassadeurs en netwerken.

Wil je meer weten over het meten van de ROI van marketing? Of hoe je moet bepalen hoeveel marketingbudget je moet vrijmaken? Download de white paper “Maak marketing meetbaar”

DOWNLOAD GUIDE MAAK MARKETING MEETBAAR