marketing ondersteuning voor IT bedrijven

7 principes van de AVG wet- en regelgeving in IT-marketing

De AVG wet, een uitgebreide Europese privacywet, is op 25 mei 2018 in werking getreden. De invoering van de AVG/GDPR wet- en regelgeving is omvangrijk, complex en soms lastig naar de dagelijkse praktijk te vertalen. Maar juist voor IT-bedrijven is het mega belangrijk om compliant te zijn en dus te letten op deze zeven principes:

Transparantie
de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hier van op de hoogte en heeft hier toestemming voor gegeven én kent zijn rechten.

Doelbeperking
de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld en mogen niet voor andere zaken gebruik worden.

Gegevensbeperking
enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld.

Juistheid
de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven.

Bewaarbeperking
de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel.

Integriteit en vertrouwelijkheid
de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.

Verantwoording
de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.

De AVG/GDPR wet- en regelgeving is dus primair gericht op bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. De betrokkene moet in duidelijke en eenvoudige bewoordingen over het privacy beleid van belanghebbende worden geïnformeerd. Zorg er dus altijd voor dat het privacy statement te vinden is op je website en dat je er naar refereert in je uitgaande marketing e-mails.

Wil je weten hoe je in de dagelijkse praktijk aan de slag moet met deze regelgeving? Lees dan deze blog: De AVG en IT-marketing

Meer weten over GDPR? Download onze whitepaper.