Employer branding voor IT bedrijven

Dit betekent de AVG voor e-mail marketing.

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG voor e-mail marketing in werking getreden. Menig IT-marketeer werd daar destijds een beetje onrustig van. Want wat gaat dit betekenen voor onze marketingactiviteiten, en met name voor e-mailmarketing voor IT-bedrijven, waarbij het voldoen aan wetgeving uiteraard topprioriteit is.

De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens.

In de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) wordt gesproken over de wijze waarop wij omgaan met de gegevens van natuurlijke personen. Er wordt niet specifiek gesproken over de inzet van bijvoorbeeld e-mail. De wet- en regelgeving rondom e-mailmarketing is in de Telecommunicatiewet al jaren goed geregeld en daar brengt de AVG geen verandering in.

Als marketeer heb je echter wel te maken met het verwerken van persoonsgegevens als je e-mailmarketing toepast. Je verzamelt op z’n minst e-mailadressen en zeer waarschijnlijk ook andere persoonsgegevens. En over deze gegevens gaat de AVG wel.

Hier moet je op letten in IT-marketing

Gegevens waarin natuurlijke personen direct of indirect identificeerbaar zijn, worden volgens de AVG beschouwd als persoonsgegevens. Bovendien stelt de AVG dat alle handelingen die je met persoonsgegevens uitvoert, beschouwd worden als verwerkingen. Zelfs het verwijderen van deze gegevens is al een verwerking. Ook met e-mail marketing verwerk je persoonsgegevens.

In de AVG is het verwerken van persoonsgegevens op minimaal één van deze zes gronden toegestaan:

  1. Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
  2. Expliciete toestemming van de betrokken persoon
  3. Er is sprake van een gerechtvaardigd belang
  4. Er is sprake van een vitaal belang
  5. Er is sprake van een algemeen belang
  6. Vanuit een wettelijke verplichting

E-mail marketing is een vorm van direct marketing.

In artikel 6, grond van de AVG lees je over direct marketing het volgende:

‘De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang.’

Dit betekent dat de AVG zelf stelt dat het verwerken van persoonsgegevens voor e-mail marketingdoeleinden is toegestaan op basis van de grondslag van een gerechtvaardigd belang. Je hoeft dus geen toestemming te vragen om persoonlijke gegevens te verwerken voor e-mail marketingdoeleinden.

Kan ik mijn huidige database nog mailen sinds de ingang van de nieuwe AVG wetgeving?

Belangrijk blijft dat je commerciële mailingen alleen mag sturen aan contacten die daarvoor expliciet toestemming hebben gegeven. Deze toestemming noemen we opt-in. Als je aanwijsbaar toestemming hebt om de betrokken persoon te e-mailen, hoef je dit niet opnieuw te vragen. Wel moeten mensen inzicht hebben in de gegevens die je hebt opgeslagen en ze moeten hun gegevens zelf kunnen wijzigen of verwijderen.

De regels voor het verkrijgen van opt-in staan niet in de AVG, maar in de Telecomwet en blijven zeker van kracht. Ook na 25 mei 2018. Check dus zeer zorgvuldig of je aan al deze regels voldoet.

Wij nemen het proces van het voldoen aan AVG-regelgeving, om ook in de toekomst gebruik te kunnen maken van e-mailmarketing, volledig uit handen. Zo informeren wij je database, bouwen we een preference center en zorgen wij ervoor dat jouw database je IT-content zo interessant en aantrekkelijk vindt dat ze met alle liefde hun opt-in aan je geven.

Meer weten? Neem contact met ons op.

DOWNLOAD AVG / GDPR GUIDE