3 redenen waarom je case studies zou moeten publiceren. En wat jouw klant er aan heeft.

Een case study is een gedetailleerde beschrijving van een probleem van een organisatie, positiever ‘een uitdaging’ genoemd, met vervolgens een beschrijving van de oplossing en van het resultaat, en onmisbare content voor IT-marketing.  Essentieel in de case study is de beschrijving hoe jouw bedrijf heeft geholpen bij die oplossing. Want nieuwe, potentiële klanten gaan bij hun overwegingen om al dan niet met jouw bedrijf samen te werken, af op ervaringen van andere klanten. Dat is dus meteen het belangrijkste argument om case studies te gaan publiceren.

Hieronder volgt een opsomming van argumenten waarom je als bedrijf case studies zou moeten publiceren en – niet te vergeten – waarom jouw klant aan jouw case study mee zou willen doen.

Bestaande klanten overtuigen nieuwe klanten

Dat bestaande klanten nieuwe klanten overtuigen is het belangrijkste argument voor het schrijven en publiceren van case studies als je aan IT-marketing doet. Door nieuwe klanten te laten zien hoe je andere klanten hebt geholpen met een soortgelijk probleem als het probleem dat zij hebben, breng je potentiële klanten op een idee en wek je hun interesse.

Wanneer je klant vertelt over zijn ervaringen, is dat geloofwaardiger dan wanneer jij als bedrijf vertelt wat je te bieden hebt. Daarnaast blijft ‘wat je te bieden hebt’ in het algemeen vaag voor een potentiële klant, terwijl een gedetailleerde beschrijving van een specifiek probleem én hoe jij hebt bijgedragen aan de oplossing daarvoor, wel een goed idee geeft van wat je als bedrijf voor hen kunt betekenen.

Los van de inhoud van het probleem of van de oplossing, schept het ook vertrouwen als je kunt laten zien voor wie je werkt, zeker als je ook werkt voor bekendere en grotere klanten.

Je leert je klant kennen

Een case study wordt vaak geschreven op basis van een interview dat je met je klant hebt. Ook zonder dat je op het gebied van content marketing iets zou doen met de informatie die je dan krijgt, is die informatie zeer waardevol voor je relatie met je klant en voor je bedrijfsvoering. Want je leert hoe je klant jouw bedrijf ervaart. Als de noodzaak (bijvoorbeeld omdat je de informatie nodig hebt voor een case study) er niet is, komt het in de praktijk vaak niet van dat belangrijke gesprek met je klant.

Een case study, maakt je ook zelf bewust van je expertise en ervaring om problemen op te lossen. Door dat ook te formuleren, waarbij je zelf draait naar de mindset van je klant, wordt het daarna ook makkelijker je expertise en ervaring aan potentiële klanten te ‘verkopen’.

Je wordt online vindbaar voor potentiële klanten

Met een case study krijg je content op je website in woorden die je klanten gebruiken. Dat zijn ook de woorden waar potentiële klanten op zoeken. Dat is goed voor de ‘organische vindbaarheid’ van jouw website, die van belang is om meer klanten – zonder te adverteren – jouw bedrijf op internet te laten vinden. Dan gaat het om de letterlijke tekst.

Daarnaast spreekt het verhaal van je klant online meer aan dan jouw eigen promotie. Waarmee we weer terug zijn bij het eerste punt dat we noemden: ervaringen van bestaande klanten, in herkenbare woorden, spelen een belangrijke rol in het overtuigen van potentiële klanten.

Waarom zou je klant meedoen?

Het belangrijkste argument voor je klant is gratis publiciteit. Waar er voor jou als bedrijf wel kosten aan zijn verbonden, want het schrijven van een goede case study kost wel wat tijd en energie, wordt dit verhaal jouw klant waarschijnlijk kosteloos aangeboden. Relevant is daarbij ook dat je klant via jouw website en social media kanalen, een nieuw publiek bereikt.

Jouw klant presenteert zich, met deelname aan de case study, niet alleen ten behoeve van meer naamsbekendheid en bekendheid van hun aanbod, maar profileert zich hiermee ook met de resultaatgerichte aanpak van uitdagingen in de markt. Je klant laat in het netwerk zien dat een probleem opgelost is en dat het de concurrentie daarmee een stap voor is.

Welke klant vraag je?

De meeste interesse wek je met een case study over een klant die door de lezer niet verwacht wordt of over een oplossing voor een probleem waarvan mensen niet wisten dat jouw bedrijf dat ook doet. Het verrassingseffect leidt tot meer interesse en leidt ertoe dat mensen erover zullen praten. Maar natuurlijk geeft ook je grootste – en wellicht inmiddels bevriende – klant mooie inzichten! Genereer dus content met case studies!

Volg onze bedrijfspagina voor nieuws en inspiratie op het gebied van IT-marketing, branding en merk activatie. Of bekijk het partnerprogramma voor Oracle waarin case studies de hoofdrol hebben.