ULTIMATE SOFTWARE HANDBOEK

Voor Ultimate Software ontwikkelden we in 2016 een Handboek voor nieuwe medewerkers. Het handboek informeert hen over de identiteit, visie, missie en kernwaarden van het bedrijf. Aangevuld met de vastgestelde gedragscode voor medewerkers en richtlijnen voor de interne en externe communicatie.

Videobutler paspoort

Voor Videobutler ontwikkelden we in 2016 een Paspoort waarin kort en bondig het verhaal van Videobutler wordt verteld, samen met hun visie, missie en toelichting op de kernwaarden, leidend tot de huisstijl, beeldgebruik etc. En het laat zien hoe medewerkers van Videobutler zijn.

ECP Brandbook

Voor ECP ontwikkelden we in 2016 een Brandbook, waarvoor de identiteit en de kernwaarden van de organisatie werden vastgesteld en vervolgens in een Styleguide werden vertaald naar praktische communicatiehandvatten.

Bij het ontwikkelen van een consistent merk, is de creatie van een brandbook sterk aan te raden.

Op het moment dat je haarscherp voor ogen hebt waar je product of dienst voor staat, is het van belang hier invulling aan te geven en vast te leggen. Het geeft richting aan alles wat je als organisatie doet en is een meetlat voor toekomstige beslissingen. Bovendien is het een ideaal middel om je werknemers eenduidig te informeren over waar het bedrijf voor staat en wat het wil uitstralen.

In een brandbook komen doorgaans de volgende elementen aan bod:

  • Kernwaarden
  • Merkbelofte
  • Kernconcept
  • Typografie
  • Logo gebruik
  • Beeldgebruik
  • Kleuren
  • Do’s and Don’ts
  • Voorbeelden van uitingen

Vanaf het moment dat je alles vastlegt in een brandbook, heeft je merk ook echt een ziel en bestaansrecht.  Iedereen die het leest begrijpt precies waar je voor staat en ook hoe je dit behoort te visualiseren.  Zo voorkom je verkeerd gebruik van je waardevolle merk.

Bijzonder Laren Merkpaspoort

Voor Bijzonder Laren, het ondernemersfonds van de gemeente Laren NH, ontwikkelden wij dit merkpaspoort naar aanleiding van een brand exploring sessie. Alle ondernemers in Laren ontvingen dit merkpaspoort, waarin de kernwaarden van ondernemend Laren in omschreven worden. Hoe hoor je je als ondernemer te gedragen, waar staan wij als ondernemers voor, wat is de gewenste uitstraling: zowel in beeld, kleur, taal en gedrag. Dit merkpaspoort draagt bij aan een eenduidige uitstraling en herkenbare positionering van ondernemend Laren.