Poëzie Festival Bijzonder Laren

In het kader van City Marketing ontwikkelden wij voor Bijzonder Laren de communicatie middelen rondom het Poëzie Festival.

Het Poëzie Festival Laren zorgt voor beweging in het dorp en benadrukt dat Laren een kunstzinnig dorp is. Het dorp staat bekend als schildersdorp, maar heeft waarschijnlijk evenveel schrijvers en dichters onderdak geboden.

Bijzonder Laren heeft als thema in februari: verleidend winkelen. Met het oog op Valentijnsdag wordt hier de link gelegd naar de promotie en verkoop van Valentijns cadeaus en -diners.

Om verbinding te leggen met de Poëzie en Valentijnsdag worden er ansichtkaarten verspreid met Valentijns gedichten van twee dichters uit het dorp. Deze kaarten worden meegegeven aan klanten die in deze periode komen winkelen.

Bijzonder Laren dorpsvlag

Om eenheid te creëren in het dorp Laren (NH) ontwikkelden wij een dorpsvlag. Alle ondernemers in het centrum hangen deze vlag buiten bij evenementen.

Veteranendag informatiezuil

Ter promotie van de jaarlijkse Veteranendag in Den Haag ontwikkelden wij deze mobiele stand. Hier konden mensen informatie krijgen over veteranendag en konden ze op de foto om hun steun aan de Nederlandse Veteranen te betuigen.

Bijzonder Laren website & portal

Voor Bijzonder Laren ontwikkelden wij, in samenwerking met Chainels, de consumenten website www.bijzonderlaren.nl. Bijzonder Laren is het ondernemersfonds van de gemeente Laren. Op deze website kunnen bezoekers aan Laren NH informatie vinden over winkelen, dineren, overnachten, recreatie, wonen en werken. Alle ondernemers in Laren kunnen een profiel aanmaken en zichzelf zo presenteren op de website.

Bovendien is er een app gekoppeld aan de website, waarmee ondernemers onderling kunnen communiceren. Zo kunnen zij elkaar bijvoorbeeld op de hoogte brengen over actuele zaken, zoals vals geld dat in omloop is.

Naast de ontwikkeling van de website, verzorgen wij de dagelijkse zichtbaarheid op sociale media, de organisatie van evenementen en SEA.

WITTE ANJER DIRECT MAIL

Voor de ‘Nederlandse Veteranendag’, een jaarlijks nationaal evenement dat een eerbetoon is aan alle Nederlandse veteranen, moest in 2016 op korte termijn veel aandacht gecreëerd worden. De pers en bekende personen uit de politiek en bij defensie ontvingen een doosje met een witte anjer. Tegelijkertijd werd er een campagne op social-mediakanalen gestart.

Sociëteit de Unie website

Voor Societeit de Unie ontwikkelden wij de ledenwebsite. Leden van de Societeit kunnen hier bekijken wanneer er evenementen zijn, kunnen zich inschrijven voor evenementen, het ledenmagazine lezen en de foto’s bekijken die genomen zijn tijdens bijeenkomsten.